Mäetaguse III heitjate mitmevõistlus

Aeg ja koht: teisipäev, 20.08.2013  Iisaku Gümnaasiumi staadion algusega kell 12.00
Osalejad: osaleda võivad kõik soovijad.
Osalustasu: täiskasvanutel 1 euro, P ja T tasuta.
Registreerimine: kohapeal kella 11.45-ni.
Poisid ja Tüdrukud 1996+
Mehed 1974 -1995
MV I 1951-1973
MV II – 1950
Naised 1979-1995
NVI 1956-1978
NVII -1955
Nendes vanuseklassides saavad autasustatud esimesed kolm kohta.

Heitevahendite raskused
Naiste vahendid: ketas – 1 kg, kuul – 4 kg, oda – 500 g
Mehed ja meesveteranid I: ketas – 2 kg, kuul – 7,25 kg, oda – 800 g
Poisid ja meesveteranid II : ketas – 1,5 kg, kuul – 5 kg, oda - 600 g

Punktiarvestus
Punkte arvestatakse mitmevõistluse punktitabeli alusel. Võrdsete punktide korral saab kõrgema koha üksikalal parima punktisumma kogunud võistleja.

Korraldaja: Mäetaguse SK